نسخه های مختلف اسکریپت را با هم مقایسه کنید

و نسخه ایی که مناسب کسب و کارتان میباشد را انتخاب کنید
 • Game Center Beta (ارزان)

  250 دلار به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • ریک بک نیمه اتوماتیک، پنل ادمین تفکیک شده و هوشمند ، آموزش مدیریت 24 ساعت ، پشتیبانی یک ساله
  • (Mavens ver. 4.xx (+ Software License
  • Poker    
  • Casino    
  • Backgammon    
  • Sport Betting    
  • پشتیبانی 1 ساله رایگان    
  • آموزش پنل ادمین /24 ساعت    
  • نصب و راه اندازی رایگان    
  • دمو کاربر
  • Username     Demo-GCO
  • Password     123456
  • دمو ادمین
  • ندارد     Username
  • Password     admin-gco
 • Sands Casino (ساده)

  300 دلار به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • ریک بک نیمه اتوماتیک، پنل ادمین تفکیک شده و هوشمند ، آموزش مدیریت 24 ساعت ، پشتیبانی یک ساله
  • (Mavens ver. 4.xx (+ Software License
  • Poker    
  • Casino    
  • Backgammon    
  • Sport Betting    
  • پشتیبانی 1 ساله رایگان    
  • آموزش پنل ادمین /24 ساعت    
  • نصب و راه اندازی رایگان    
  • دمو کاربر
  • Username     Demo-Sands
  • Password     123456
  • دمو ادمین
  • Username     admin
  • Password     admin-sands
 • Four Bears Club (معمولی)

  1,500 دلار به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • ریک بک (لحظه ای) اتوماتیک ، پنل ادمین تفکیک شده و هوشمند ، آموزش مدیریت 24 ساعت ، پشتیبانی یک ساله
  • (Mavens ver. 5.xx (+ Software License
  • Poker    
  • Casino    
  • Backgammon    
  • Sport Betting    
  • پشتیبانی 1 ساله رایگان    
  • آموزش پنل ادمین /24 ساعت    
  • نصب و راه اندازی رایگان    
  • دمو کاربر
  • Username     Demo-FBC
  • Password     123456
  • دمو ادمین
  • Username     admin
  • Password     admin
 • تاس 65 (نیمه حرفه ای)

  1,500 دلار به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • ریک بک نیمه اتوماتیک، پنل ادمین تفکیک شده و هوشمند ، آموزش مدیریت 24 ساعت ، پشتیبانی یک ساله
  • (Mavens ver. 4.xx (+ Software License
  • Poker    
  • Casino    
  • Backgammon    
  • Sport Betting    
  • پشتیبانی 1 ساله رایگان    
  • آموزش پنل ادمین /24 ساعت    
  • نصب و راه اندازی رایگان    
  • دمو کاربر
  • Username     Demo-BG
  • Password     123456
  • پنل ادمین ندارد
  • ندارد     Username
  • ندارد     Password
 • Game Center (حرفه ای)

  2,500 دلار به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • ریک بک (لحظه ای) اتوماتیک ، پنل ادمین تفکیک شده و هوشمند ، آموزش مدیریت 24 ساعت ، پشتیبانی یک ساله
  • (Mavens ver. 5.xx (+ Software License
  • Poker    
  • Casino    
  • Backgammon    
  • Sport Betting    
  • پشتیبانی 1 ساله رایگان    
  • آموزش پنل ادمین /24 ساعت    
  • نصب و راه اندازی رایگان    
  • دمو کاربر
  • Username     Demo-GC
  • Password     123456
  • دمو ادمین
  • Username     admin
  • Password     admin